Zamówienia i pytania o produkty prosimy składać mailowo lub telefonicznie. Dnia 5.03 firma będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji.

Nagrzewnica na pellet

19 listopada 2020

Ogrzewanie pelletem dla domów jednorodzinnych

 

Przy wyborze systemu nadmuchowego w domu jednorodzinnym należy zastanowić się czy chcemy:

– ogrzewać powietrze w systemie wentylacji,

– ogrzewać powietrze w systemie wentylacji z rekuperacją,

– ogrzewać dom przez system wentylacji mechanicznej.

 

Ponieważ w zależności od potrzeb inaczej trochę konstruuje się instalację.

Polecamy wykorzystać nagrzewnicę do ogrzewania budynku, jest to najbardziej ekonomiczny system, gdzie za pomocą jednej instalacji ogrzewamy i wentylujemy budynek,  trzeba tylko zwiększyć przekrój kanałów powietrznych do ok. 250mm.

Nie ma konieczności stosowania wtedy nawet kosztownej rekuperacji, wystarczy zastosować  mieszacz powietrza-przepustnicę do dostarczania do sytemu świeżego powietrza.

Inaczej niż w systemie wentylacji mechanicznej z rekuperacją gdzie pobiera się 100% świeżego powietrza, tylko odzyskuje się energię z powietrza wyrzucanego.

 

Tu dostarcza się do systemu tylko część świeżego powietrza, dlatego że do ogrzania budynku trzeba zapewnić stałą 4-krotną wymianę powietrza na godzinę a do wentylacji wystarczy maksymalnie 2-krotna wymianę powietrza na godzinę.

 

Warto pamiętać o tym, że nagrzewnica na pellet ogrzewa tylko powietrze. Do podgrzewania wody najlepiej zastosować termę na prąd lub solar, ktory zbiera ciepłą wodę w buforze. Są też dostępne rekuperatory wodne, które montuje się na wylocie spalin z nagrzewnicy , ale wtedy woda podgrzewana jest tylko w czasie gdy nagrzewnica działa, czyli latem praktycznie nigdy. W zimie tą ciepłą wodę można akumulować w buforze, ale latem nie da się (wtedy możemy używać tylko solara).

Dom około 150 m2 spokojnie ogrzeje nagrzewnica 24 kW. Jeśli chodzi o dom 300 m2 wystarczy nagrzewnica 35 kW.

 

Jak działa ogrzewanie nadmuchowe, którego elementem jest nagrzewnica ORTE POWER 24-250 kW na pellet?

Zanim powietrze trafi do pieca nadmuchowego na pellet (nagrzewnicy Orte Power) najpierw przechodzi przez czerpnię wewnętrzną lub zewnętrzną i filtr włókninowy. Są to urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.

Czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze i miesza je z ochłodzonym powietrzem powracającym (przez czerpnię wewnętrzną) z ogrzanych pomieszczeń. Następnie powietrze ogrzewa się w wymienniku nagrzewnicy na pellet i rozprowadzane jest systemem kanałów wentylacyjnych zakończonych kratkami nadmuchowymi z przepustnicami do poszczególnych pomieszczeń. Przepustnice na kratkach służą do regulacji ilości wypływu powietrza.

Ze względu na fakt, że kratki nadmuchowe lokalizowane są w poszczególnych pomieszczeniach wzdłuż ścian, a czerpnia wewnętrzna w centralnej części budynku, nadmuchiwane powietrze miesza się i cyrkuluje. Nie występują więc lokalne różnice w temperaturze, co pozwala na otrzymanie komfortu cieplnego. Ewentualna nadwyżka powietrza w domu usuwana jest przewodami instalacji grawitacyjnej.

Czas rozruchu ogrzewania powietrznego (do momentu odczuwalnej zmiany temperatury) wynosi w praktyce od kilku do kilkunastu minut. Pozwala to na skrócenie czasu ogrzewania obiektu. Do sterowania pracą nagrzewnicy na pellet służy termoregulator programowalny. Dzięki niemu w ogrzewanym obiekcie utrzymywana jest żądana, zaprogramowana temperatura.

Istnieje możliwość regulacji nagrzewnicy choćby poprzez telefon komórkowy. W ten sposób wracając z urlopu możemy wejść do nagrzanego domu – wystarczy pół godziny wcześniej zdalnie włączyć nagrzewnicę.

System nadmuchowy, wykorzystując czerpnię zewnętrzną, umożliwia pełną wentylację obiektu. Może pracować w recyrkulacji lub przy użyciu świeżego powietrza, którego jest w stanie wtłoczyć do budynku około 3000m³ w ciągu godziny. Bywa to bardzo przydatne przy złych warunkach atmosferycznych lub w czasie przebywania dużej grupy osób w pomieszczeniach (w przypadku dużych obiektów i mocniejszej nagrzewnicy  przepływ ogrzanego powietrza wynosi nawet 17200m³/h).

Jakie funkcje może spełniać jeden system nadmuchowy, którego elementem jest nagrzewnica na pellet?

System ogrzewania  nadmuchowego, którego głównym elementem jest nagrzewnica Orte Power na pellet można dodatkowo wyposażyć w filtrowanie, nawilżanie, chłodzenie, rekuperację, jonizację oraz gruntowy wymiennik ciepła. Taki system nadmuchowy umożliwia również rozprowadzenie ciepłego powietrza po budynku z kominka.

Czy nagrzewnica na pellet może w prosty sposób stać się elementem istniejącego systemu klimatyzacyjnego/wentylacyjnego?

Tak. W budynkach z istniejącym systemem klimatyzacji, komfortowe i ekonomiczne ogrzewanie uzyskujemy przy minimalnym nakładzie finansowym. Do istniejącego systemu powietrznego dokładany jest jedynie moduł ogrzewająco-wentylacyjny, czyli nagrzewnica na pellet, wykorzystujący wspólne elementy systemu. Poprzez system kanałów wentylacyjnych ogrzane powietrze rozprowadzane jest dmuchawą nagrzewnicy do poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo, przy wyłączonym palniku, wentylator w nagrzewnicy działa jak wentylacja. Dzięki temu mamy w domu świeże powietrze bez potrzeby otwierania okien. Jest to bardzo praktyczne, zwłaszcza latem, kiedy biomy się komarów, które mogłyby wlecieć do budynku. Nie musimy też wybierać pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a wygodą – nie każdy czuje się komfortowo śpiąc przy otwartym oknie.

cookie-consent::texts.alert_settings