Zamówienia i pytania o produkty prosimy składać mailowo lub telefonicznie.

Nagrzewnica na pellet

10 października 2020

Nagrzewnica Orte Power: ogrzewanie biura

Jak działa ogrzewanie nadmuchowe, którego elementem jest nagrzewnica ORTE POWER 35-250 kW na pellet?

Zanim powietrze trafi do pieca nadmuchowego na pellet (nagrzewnicy Orte Power) najpierw przechodzi przez czerpnię wewnętrzną lub zewnętrzną i filtr włókninowy. Są to urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.

Czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze i miesza je z ochłodzonym powietrzem powracającym (przez czerpnię wewnętrzną) z ogrzanych pomieszczeń. Następnie powietrze ogrzewa się w wymienniku nagrzewnicy na pellet i rozprowadzane jest systemem kanałów wentylacyjnych zakończonych kratkami nadmuchowymi z przepustnicami do poszczególnych pomieszczeń. Przepustnice na kratkach służą do regulacji ilości wypływu powietrza.

Ze względu na fakt, że kratki nadmuchowe lokalizowane są w poszczególnych pomieszczeniach wzdłuż ścian, a czerpnia wewnętrzna w centralnej części budynku, nadmuchiwane powietrze miesza się i cyrkuluje. Nie występują więc lokalne różnice w temperaturze, co pozwala na otrzymanie komfortu cieplnego. Ewentualna nadwyżka powietrza w domu usuwana jest przewodami instalacji grawitacyjnej.

Czas rozruchu ogrzewania powietrznego (do momentu odczuwalnej zmiany temperatury) wynosi w praktyce od kilku do kilkunastu minut. Pozwala to na skrócenie czasu ogrzewania obiektu. Do sterowania pracą nagrzewnicy na pellet służy termoregulator programowalny. Dzięki niemu w ogrzewanym obiekcie utrzymywana jest żądana, zaprogramowana temperatura.

Istnieje możliwość regulacji nagrzewnicy choćby poprzez telefon komórkowy. W ten sposób wracając z urlopu możemy wejść do nagrzanego domu – wystarczy pół godziny wcześniej zdalnie włączyć nagrzewnicę.

System nadmuchowy, wykorzystując czerpnię zewnętrzną, umożliwia pełną wentylację obiektu. Może pracować w recyrkulacji lub przy użyciu świeżego powietrza, którego jest w stanie wtłoczyć do budynku około 3000m³ w ciągu godziny. Bywa to bardzo przydatne przy złych warunkach atmosferycznych lub w czasie przebywania dużej grupy osób w pomieszczeniach (w przypadku dużych obiektów i mocniejszej nagrzewnicy  przepływ ogrzanego powietrza wynosi nawet 17200m³/h).

Jakie funkcje może spełniać jeden system nadmuchowy, którego elementem jest nagrzewnica na pellet?

System ogrzewania  nadmuchowego, którego głównym elementem jest nagrzewnica Orte Power na pellet można dodatkowo wyposażyć w filtrowanie, nawilżanie, chłodzenie, rekuperację, jonizację oraz gruntowy wymiennik ciepła. Taki system nadmuchowy umożliwia również rozprowadzenie ciepłego powietrza po budynku z kominka.

Czy nagrzewnica na pellet może w prosty sposób stać się elementem istniejącego systemu klimatyzacyjnego/wentylacyjnego?

Tak. W budynkach z istniejącym systemem klimatyzacji, komfortowe i ekonomiczne ogrzewanie uzyskujemy przy minimalnym nakładzie finansowym. Do istniejącego systemu powietrznego dokładany jest jedynie moduł ogrzewająco-wentylacyjny, czyli nagrzewnica na pellet, wykorzystujący wspólne elementy systemu. Poprzez system kanałów wentylacyjnych ogrzane powietrze rozprowadzane jest dmuchawą nagrzewnicy do poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo, przy wyłączonym palniku, wentylator w nagrzewnicy działa jak wentylacja. Dzięki temu mamy w domu świeże powietrze bez potrzeby otwierania okien. Jest to bardzo praktyczne, zwłaszcza latem, kiedy biomy się komarów, które mogłyby wlecieć do budynku. Nie musimy też wybierać pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a wygodą – nie każdy czuje się komfortowo śpiąc przy otwartym oknie.

cookie-consent::texts.alert_settings