Zamówienia i pytania o produkty prosimy składać mailowo lub telefonicznie.

Ciekawostki

27 września 2017

Normy Pelletu

Zapraszamy do zapoznania się z europejskimi normami pelletu.

Żeby ułatwić Państwu zakup pelletu, przy każdym pellecie dostępnym u nas w sklepie piszemy jaką spełnia normę oraz czy posiada certyfikat.

Certyfikacja jest ciągłym procesem. Pellet i cały proces jego produkcji jest poddawany regularnym kontrolom i badaniom przez jednostki akredytowane. Oznacza to, że każda partia pelletu spełnia daną normę.

Jeśli pellet spełnia jakąś normę, a nie jest certyfikowany oznacza to, że konkretna próbka pelletu mieści się w widełkach wyznaczonych przez normę. Może to oznaczać, że partie różnią się między sobą czyli inna partia niż przebadana próbka może już nie mieścić się w normie.

CO TO DLA CIEBIE OZNACZA, ŻE PELLET JEST CERTYFIKOWANY?

To na pewno oznacza mniej pracy spędzonej w kotłowni na czyszczeniu kotła.

To również oznacza, że produkt, który kupujesz jest przyjazny dla środowiska i dla Ciebie.

Najczęściej oznacza to, że po prostu oszczędzasz pieniądze.

Poniższy wzór w prosty sposób zobrazuje rzeczywiste koszty  tańszych rodzajów pelletu w stosunku do najdroższego.

Przy założeniu, że ceny pelletu wyglądają:

– certyfikowany DIN PLUS- wartość opałowa  ok. 19 200 kg/J : 1000 zł brutto/tona

– spełniający normę  DIN- wartość opałowa ok. 17 500 kg/J: 8 70 zł brutto/tona

– przemysłowy- wartość opałowa ok.13 000 kg/J: 600 zł brutto/tona

1000 (cena DIN PLUS): 19 200 (wartość opałowa DIN PLUS) = 0,052 (wskaźnik)

870 (cena spełniającego DIN): 17 500 (wartość opałowa spełniającego DIN)=0,049 (wskaźnik)

600 (cena przemysłowego): 13 000 (wartość opałowa przemysłowego)=0,046 (wskaźnik)

Aby dowiedzieć się ile trzeba zapłacić za pellet o mniejszej wartości opałowej tak aby uzyskać tę samą wartość opałową co najlepszy pellet trzeba przemnożyć wskaźnik interesującego nas pelletu przez wartość opałową najlepszego pelletu:

0,049 x 19 200= 940 zł – za tyle pieniędzy trzeba kupić pelletu spełniającego normę DIN, aby otrzymać tyle samo wartości opałowej ile posiada certyfikowany pellet DIN PLUS

0,046 x 19 200= 886 zł-  – za tyle pieniędzy trzeba kupić pelletu przemysłowego, aby otrzymać tyle samo wartości opałowej ile posiada certyfikowany pellet DIN PLUS

Niestety użytkownicy urządzeń pelletowych wiedzą, że ta kalkulacja nie jest taka prosta, ponieważ oprócz wartości opałowej istotna jest również ilość popiołu po spalaniu i ilość pyłu w pellecie. Koszty serwisu urządzeń, oraz czas poświęcony na ich czyszczenie niejednokrotnie przewyższają niewielkie de facto różnice w cenie samego pelletu.

Konkludując, pellet, którego jakość jest  potwierdzona certyfikatem (im bardziej surowe normy tym z oczywistych względów lepiej) pozwala uniknąć kłopotliwego i częstego czyszczenia oraz serwisowania urządzeń, a jego wartość opałowa jest na pewno taka jak deklaruje producent.

Warto wziąć pod uwagę opinię swojego  sprzedawcy na temat każdego rodzaju pelletu. Posiada on doskonałą wiedzę na temat każdego rodzaju pelletu oraz tego jak zachowują się różnych marek i typów urządzenia spalające konkretny pellet.

Pellet- Kryteria jakościJednostkiÖ Norm M7135DIN 51731EN 14961- 2:2011, A1DIN plus edycja lipiec 2010SS 187120 1 grupa
Średnicamm4≤d<10 6)4≤d<10 6)6±1; 8±16±1; 8±14≤d<10 6)
Długośćmm5 x D 3)<503.15≤L≤40 9)3.15≤L≤40 10)4 x D 5)
Gęstośćkg/m3>1,121,0< gęstość <1,4Gęstość nasypowa > 600 kg/m3Gęstość Nasypowa > 600 kg/m3Gęstość nasypowa >600 kg/m3
Popiół%<0,5 1) 7)<1.50≤0,7≤0,7<0,07
Wilgotność%<10<12≤10≤10<10
Wilgotność przy dostawie%brak ustaleńbrak ustaleńbrak ustaleńbrak ustaleń<10
Wartość opałowaMJkg>18 1)17.516.5<Q<1916.5<Q<19>16.9
Ścieralność%<2.3-≤2.5≤2.5<0.03
Ilość pyłu w worku%brak ustaleńbrak ustaleń<1worki do 20kg: <0,5%, worki większe I pellet luzem: <1% 
Dodatki
ułatwiające
prasowanie
%<2 8)4)≤2 8)≤2 8)Ilość i rodzaj muszą być określone
Temperatura topnięcia popiołuoCbrak ustaleńbrak ustaleńpowinna być podanamusi być podanaTemperatura początkowa musi być określona
Siarka%<0.04 1)<0.08≤0.03 1)≤0.03 1)<0,08
Azot%<0,3 1)<0.3≤0.3 1)≤0.3 1)brak ustaleń
Chlor%<0,02 1)<0.03≤0.02 1)≤0.02 1)<0,03
Arsenmg/kgbrak ustaleń<0.08≤1≤1brak ustaleń
Ołówmg/kgbrak ustaleń<10≤10≤10brak ustaleń
Chrommg/kgbrak ustaleń<8≤10≤10brak ustaleń
Kadmmg/kgbrak ustaleń<0.5≤0.5≤0.5brak ustaleń
Miedźmg/kgbrak ustaleń<5≤10≤10brak ustaleń
Rtęćmg/kgbrak ustaleń<0.05≤0.1≤0.1brak ustaleń
Cynkmg/kgbrak ustaleń<100≤100≤100brak ustaleń
Halogenymg/kgbrak ustaleń<3brak ustaleńbrak ustaleń-

 

1) Suchej masy
2) Wolny od wody i popiołu
3) Nie więcej niż 20% pelletów może mieć długość do 7,5 x średnica
4) DIN zakazuje stosowania dodatków. Ten zakaz nie jest ważny dla małych systemów grzewczych
5) W magazynie producenta
6) Tolerancja w różnicach średnicy ± 10 %
7) Dopuszczona może być zawartość popiołu do 0,8%, jeśli jest ona naturalnie wyższa, specyficzna dla danego gatunku drewna
8) Dopuszczone są tylko naturalne dodatki z biomasy

 

cookie-consent::texts.alert_settings