Zamówienia i pytania o produkty prosimy składać mailowo lub telefonicznie.

Aktualności

22 lipca 2019

Prace B+R nad opracowaniem efektywnego wymiennika powietrza

Dnia 22.07.2019 r., przez spółkę z o. o. ORTE POLSKA została zawarta umowa o dofinansowanie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pn.: „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowych firmy ORTE sp. z o.o., celem prowadzenia prac B+R nad opracowaniem efektywnego wymiennika powietrza”, z terminem realizacji do końca 2020 r., i kwotą dofinansowania w wysokości 565.690,00 zł., co stanowi dofinansowanie na poziomie 45,71% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

- regionalna pomoc inwestycyjna SA.43247(2015/X)  w kwocie nieprzekraczającej 348.000,00 zł., i stanowiącej nie więcej niż 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, 

- pomoc de minimis w kwocie nieprzekraczającej 217.690,00 zł., i stanowiącej nie więcej niż 63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 

1. Dane ogólne
INFORMACJA_OGOLNA.docx

 

2. Tryb konkurencyjny
 

SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_SRODKOW_TRWALYCH_do_ogloszenia.pdf

UMOWA_WZOR_ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTY.pdf

ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTY.docx

ZALACZNIK_NR_2_SPELNIANIE_WARUNKOW.pdf

ZALACZNIK_NR_3_POWIAZANIA_KAPITALOWE.pdf

ZALACZNIK_NR_3_POWIAZANIA_KAPITALOWE.docx

ZALACZNIK_NR_4_OSW_RPO_WM_zapytanie_ofertowe_WYKONAWCA.pdf

ZALACZNIK_NR_5_DOSWIADCZENIE_WYKONAWCY.pdf

ZALACZNIK_NR_5_DOSWIADCZENIE_WYKONAWCY.docx

 
3. Zapytania o cenę
 

- zapytanie oprogramowanie

UMOWA_WZOR_ZAPYTANIE_OPROGRAMOWANIE.pdf
ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTY.docx

ZALACZNIK_NR_2_SPELNIANIE_WARUNKOW.docx

ZALACZNIK_NR_2_SPELNIANIE_WARUNKOW.pdf

ZALACZNIK_NR_3_POWIAZANIA_KAPITALOWE.docx

ZALACZNIK_NR_3_POWIAZANIA_KAPITALOWE.pdf

ZALACZNIK_NR_4_OSW_RPO_WM_zapytanie_ofertowe_WYKONAWCA.doc

ZALACZNIK_NR_4_OSW_RPO_WM_zapytanie_ofertowe_WYKONAWCA.pdf

Zapytanie_ofertowe_PROGRAM_KOMPUTEROWY.pdf

 

- zapytanie promocja

WZOR_Umowa_PROMOCJA.pdf

ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTY.docx

ZALACZNIK_NR_2_SPELNIANIE_WARUNKOW.docx

ZALACZNIK_NR_2_SPELNIANIE_WARUNKOW.pdf

ZALACZNIK_NR_3_POWIAZANIA_KAPITALOWE.docx

ZALACZNIK_NR_3_POWIAZANIA_KAPITALOWE.pdf

ZALACZNIK_NR_4_OSW_RPO_WM_zapytanie_ofertowe_WYKONAWCA.docx

ZALACZNIK_NR_4_OSW_RPO_WM_zapytanie_ofertowe_WYKONAWCA.pdf

Zapytanie_ofertowe_PROMOCJA.pdf

cookie-consent::texts.alert_settings