Zamówienia i pytania o produkty prosimy składać mailowo lub telefonicznie.

Nagrzewnica na pellet

04 maja 2020

Nagrzewnica ORTE Power a budownictwo energooszczędne

Nagrzewnice powietrza na pellet ORTE POWER w budownictwie energoszczędnym. 

Nieodzownym elementem domu energooszczędnego jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła za pomocą rekuperatora.

Zaletą stosowania takiego systemu jest jego wielofunkcyjność, ponieważ oprócz podstawowej funkcji jaką jest wentylacja budynku, tą samą instalację można wzbogacić o funkcje dodatkowe np.:

ogrzewanie i/lub klimatyzację, tyle że przekrój kanałów powinien mieć od 180-250mm.

Aby wykorzystać system wentylacji nawiewno-wywiewnej do ogrzewania budynku trzeba tylko o kilka stopni podgrzać powietrze, które po wyjściu z rekuperatora jest chłodniejsze od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Urządzeniem spełniającym tę funkcję może być nagrzewnica powietrza, której źródłem ciepła może być paliwo stałe w postaci pelletu. Należy tu wyraźnie podkreślić, że pellet jest o paliwem ekologicznym należącym do grupy odnawialnych źródeł energii, co jest istotne dla świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy wyliczaniu współczynnika zapotrzebowania na energię pierwotną.

Zalety i wady stosowania nagrzewnicy na pellet ORTE POWER:

ZALETY:

 • – brak konieczności budowy kosztownego przyłącza gazowego,
 • – brak konieczności budowania instalacji wodnej do centralnego ogrzewania w budynku czyli brak
 • kosztownej instalacji, kotłowni, kaloryferów (w typowym budynku jednorodzinnym- to koszt około
 • 25-50 000 zł),
 • – ekonomiczność – nie tylko związana z brakiem przyłączy i instalacji, ale także wynikająca z niskich
 • kosztów paliwa,
 • – uniezależnienie się od monopolistycznych dostawców paliwa, a także od stałej opłaty (w typowym
 • domu jednorodzinnym koszt stałych opłat za gaz to teraz około 1440 zł rocznie),
 • – dbałość o środowisko przez wykorzystanie energii odnawialnej,
 • – do sterowania pracą nagrzewnicy może służyć termoregulator programowalny,
 • – możliwość zdalnego sterowania pracą nagrzewnicy za pomocą aplikacji na smartfona.

WADY:

 • – konieczność składowania worków z pelletem, choć z drugiej strony zasobnik może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb i zagospodarować nietypową, wolną przestrzeń.

 

 

Dostępne są typy nagrzewnic: 7/24kW, 10/35kW, 14/45kW , 24/80kW, 31/130kW, 75/250kW, gdzie przepływ ogrzanego powietrza wynosi od 1500 do 15200 m3/h. Przy tak zróżnicowanej mocy urządzeń, mogą znaleźć one zastosowanie nie tylko w domach jednorodzinnych, ale też w budynkach o dużo większej kubaturze np.: biurach, biurowcach, budownictwie wielorodzinnym, magazynach, halach przemysłowych i sportowych, szklarniach oraz innych budynkach, gdzie potrzebne jest źródło szybko dostarczanego ciepła.

Nagrzewnica 24 kW czyli urządzenie, które jest w stanie obsłużyć budynek energooszczędny o kubaturze 720m3, może być zainstalowana w każdym pomieszczeniu niemieszkalnym np.: kuchni, łazience, pralni, itp. Większe moce należy montować w przeznaczonych do tego celu kotłowniach. Ponadto do prawidłowej pracy nagrzewnica potrzebuje: czerpni powietrza, wyrzutni powietrza oraz komina o ø 150-250 mm.

Przy wyliczaniu kosztów eksploatacji nagrzewnicy Orte Power należy pamiętać, że jeśli budynek posiada standard pasywnego i nie jest mu potrzebna aż taka ilość energii jak w typowym budynku, to nagrzewnice mogą pracować w trybie przerywanym, wykorzystując np.: 30% swojej mocy. Koszt ogrzewania nagrzewnicą powietrza na pellet typowego budynku 200 m3 w zimie to około 600 zł miesięcznie (przy cenie pelletu 900 zł brutto/tona). W domu energooszczędnym z rekuperacją koszt ten będzie kilkukrotnie niższy.

Nagrzewnice ORTE POWER można również wykorzystać do ogrzewania i wentylacji w istniejących budynkach z tradycyjną wentylacją grawitacyjną, bez stosowania kanałów wywiewnych i rekuperatora. Ciepło oddawane jest wtedy poprzez czopuch rozprowadzający powietrze na boki lub przez kanały nawiewne. Natomiast nadmiar zużytego powietrza usuwany jest przez kanały wentylacji grawitacyjnej dzięki nadciśnieniu. Do nagrzewnicy doprowadzamy powietrze w sposób mieszany, czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze i miesza je z powietrzem powracającym przez czerpnię wewnętrzną z ogrzanych pomieszczeń.

 

Nagrzewnica Orte Power

 

Nagrzewnice powietrza na pellet ORTE POWER jako element systemu nadmuchowego

Nagrzewnica na pellet Orte Power 24-250 kW z wielkim powodzeniem może być elementem systemu nadmuchowego w biurze, domu i wszelkiego rodzaju budynkach przemysłowych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii włączenie nagrzewnicy na pellet do systemu nadmuchowego pozwala na znaczną redukcję kosztów ogrzewania budynków ( do 70% w stosunku do oleju, do 50% w stosunku do gazu płynnego). Przy czym należy również pamiętać o braku kosztu związanego z przyłączem np gazu, lub montażem/wynajmem zbiornika na olej lub gaz propan-butan. Ponadto nie ponosimy również kosztów związanych z montażem trzech osobnych systemów: grzewczego, klimatyzacyjnego, wentylacyjnego, ponieważ wszystkie te trzy funkcje obsługuje jeden system nadmuchowy. Pieniędzy nie wydajemy również na kaloryfery, ich brak dodatkowo zwiększa funkcjonalność pomieszczeń.

Z kolei system grzewczy uzupełniony o chłodnicę sprawia, że większość powietrza krąży w recyrkulacji (tylko niewielki procent powietrza pobierany jest z dworu, które trzeba bardzo chłodzić). Oznacza to, że reszta powietrza wymaga mniejszego nakładu energii do ochłodzenia, gdyż jej temperatura jest niewiele wyższa od tej, jaką chcemy mieć w ochładzanych pomieszczeniach. Ten system (w przeciwieństwie do centrali wentylacyjnej) doprowadza dużo większe ilości powietrza do pomieszczeń, dzięki czemu ochłodzi nawet budynki o dużej energochłonności.

Zapraszamy do obejrzenia takiego systemu w naszej nowej siedzibie. Koszt ogrzewania biurowca o powierzchni 170 m2 od września 2012 do maja 2013 wyniósł 1800 zł. Nagrzewnica 24 kW nie wymaga pomieszczenia wydzielonego pożarowo, wystarczy aby nie było to pomieszczenie mieszkalne czyli np. kuchnia.

 

Nagrzewnica ORTE POWER – serce systemu nadmuchowego

Nagrzewnica (piec nadmuchowy) ORTE POWER 24-250 kW na pellet świetnie się sprawdza jako element systemu nadmuchowego – zarówno w biurze, w domu jak i we wszelkiego rodzaju budynkach przemysłowych.

Nagrzewnica ORTE POWER – element grzewczy systemu HVAC

Systemy klimatyzacji i wentylacji (HVAC) są odpowiedzialne za ponad 50% energii zużytej w budynkach. Efektywne ich zaprojektowanie zapewnia więc ogromne oszczędności kosztów eksploatacji.

Nowoczesne budynki wymagają odpowiednich systemów wentylacyjnych, dlatego coraz częściej stosowane są w nich zaawansowane systemy HVAC (Heating, Ventillation, Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), czyli zintegrowane systemy wentylacji oraz ogrzewania i klimatyzacji. Wybierając czynnik grzewczy warto pamiętać o piecach nadmuchowych na pellet.

 

Dlaczego zastosowanie nagrzewnicy (pieca nadmuchowego) na pellet tak znacznie obniża koszty ogrzewania i kompleksowego systemu nadmuchowego?

Wpływa na to wiele czynników. Po pierwsze, seryjność i powtarzalność produkcji pozwoliła znacznie obniżyć koszt samych urządzeń. Po drugie, włączenie nagrzewnicy ORTE POWER 24-250 kW na pellet do systemu nadmuchowego pozwala na znaczną redukcję kosztów ogrzewania wynikającą z wysokiej sprawności urządzenia, oraz niskiej ceny pelletu (redukcja kosztów ogrzewania do 70% w stosunku do oleju, do 50% w stosunku do gazu płynnego oraz do 20% w stosunku do gazu ziemnego).

Należy również pamiętać o braku kosztów związanych z przyłączem np. gazu czy montażem/wynajmem zbiornika na olej lub gaz propan-butan oraz brak opłat stałych, jak opłaty za gaz, opłaty przesyłowe. Ponadto nie ponosimy kosztów związanych z montażem osobnych systemów: wodnego – grzewczego, klimatyzacyjnego, wentylacyjnego, filtracyjnego, nawilżającego oraz rekuperacji. Wszystkie te funkcje obsługuje jeden system nadmuchowy. Brak czynnika pośredniego sprawia, że cała energia jest oddawana „tu i teraz”. W przypadku instalacji wodnej istnieje duża bezwładność – na przykład musimy zacząć grzać kilka godzin przed powrotem z pracy, w dodatku instalacja jest ciepła jeszcze kilka godzin po jej wyłączeniu. W przypadku pieców nadmuchowych (nagrzewnic), cała energia oddawana jest natychmiast. Pieniędzy nie wydajemy również na kaloryfery, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność i estetykę pomieszczeń.

ZALETY PIECA NADMUCHOWEGO (NAGRZEWNICY) ORTE POWER 24-250 kW NA PELLET

tanie i powszechnie dostępne ekologiczne i czyste paliwo – pellet

brak przykrego zapachu, kurzu, przeciągu,

wysoka sprawność urządzenia i dodatkowa oszczędność poprzez skrócenie czasu nagrzewania pomieszczeń,

prosta i wygodna obsługa (automatyczne wygarnianie popiołu),

nie wymaga instalacji grzewczej, może stać się elementem już istniejącego systemu nadmuchowego,

niskie koszty montażu i eksploatacji,

ogrzewa powietrze i wymusza jego cyrkulację,

pełna automatyka, możliwość zaprogramowania temperatury w ciągu dnia i nocy,

sterownik utrzymuje żądaną temperaturę (zbyt wysoka temperatura generuje straty)

 

Jak działa ogrzewanie nadmuchowe, którego elementem jest nagrzewnica ORTE POWER 24-250 kW na pellet?

Zanim powietrze trafi do pieca nadmuchowego na pellet (nagrzewnicy Orte Power) najpierw przechodzi przez czerpnię wewnętrzną lub zewnętrzną i filtr włókninowy. Są to urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.

Czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze i miesza je z ochłodzonym powietrzem powracającym (przez czerpnię wewnętrzną) z ogrzanych pomieszczeń. Następnie powietrze ogrzewa się w wymienniku nagrzewnicy na pellet i rozprowadzane jest systemem kanałów wentylacyjnych zakończonych kratkami nadmuchowymi z przepustnicami do poszczególnych pomieszczeń. Przepustnice na kratkach służą do regulacji ilości wypływu powietrza.

Ze względu na fakt, że kratki nadmuchowe lokalizowane są w poszczególnych pomieszczeniach wzdłuż ścian, a czerpnia wewnętrzna w centralnej części budynku, nadmuchiwane powietrze miesza się i cyrkuluje. Nie występują więc lokalne różnice w temperaturze, co pozwala na otrzymanie komfortu cieplnego. Ewentualna nadwyżka powietrza w domu usuwana jest przewodami instalacji grawitacyjnej.

Czas rozruchu ogrzewania powietrznego (do momentu odczuwalnej zmiany temperatury) wynosi w praktyce od kilku do kilkunastu minut. Pozwala to na skrócenie czasu ogrzewania obiektu. Do sterowania pracą nagrzewnicy na pellet służy termoregulator programowalny. Dzięki niemu w ogrzewanym obiekcie utrzymywana jest żądana, zaprogramowana temperatura.

Istnieje możliwość regulacji nagrzewnicy choćby poprzez telefon komórkowy. W ten sposób wracając z urlopu możemy wejść do nagrzanego domu – wystarczy pół godziny wcześniej zdalnie włączyć nagrzewnicę.

System nadmuchowy, wykorzystując czerpnię zewnętrzną, umożliwia pełną wentylację obiektu. Może pracować w recyrkulacji lub przy użyciu świeżego powietrza, którego jest w stanie wtłoczyć do budynku około 3000m³ w ciągu godziny. Bywa to bardzo przydatne przy złych warunkach atmosferycznych lub w czasie przebywania dużej grupy osób w pomieszczeniach (w przypadku dużych obiektów i mocniejszej nagrzewnicy przepływ ogrzanego powietrza wynosi nawet 15200m³/h).

Jakie funkcje może spełniać jeden system nadmuchowy, którego elementem jest nagrzewnica na pellet?

System ogrzewania nadmuchowego, którego głównym elementem jest nagrzewnica Orte Power na pellet można dodatkowo wyposażyć w filtrowanie, nawilżanie, chłodzenie, rekuperację, jonizację oraz gruntowy wymiennik ciepła. Taki system nadmuchowy umożliwia również rozprowadzenie ciepłego powietrza po budynku z kominka.

Czy nagrzewnica na pellet może w prosty sposób stać się elementem istniejącego systemu klimatyzacyjnego/wentylacyjnego?

Tak. W budynkach z istniejącym systemem klimatyzacji, komfortowe i ekonomiczne ogrzewanie uzyskujemy przy minimalnym nakładzie finansowym. Do istniejącego systemu powietrznego dokładany jest jedynie moduł ogrzewająco-wentylacyjny, czyli nagrzewnica na pellet, wykorzystujący wspólne elementy systemu. Poprzez system kanałów wentylacyjnych ogrzane powietrze rozprowadzane jest dmuchawą nagrzewnicy do poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo, przy wyłączonym palniku, wentylator w nagrzewnicy działa jak wentylacja. Dzięki temu mamy w domu świeże powietrze bez potrzeby otwierania okien. Jest to bardzo praktyczne, zwłaszcza latem, kiedy biomy się komarów, które mogłyby wlecieć do budynku. Nie musimy też wybierać pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a wygodą – nie każdy czuje się komfortowo śpiąc przy otwartym oknie.

Dlaczego nagrzewnica ORTE POWER 24-250 kW może być stosowana również w obiektach nieposiadających systemu nadmuchowego?

Nagrzewnica na pellet Orte Power może być urządzeniem wolnostojącym, nie podłączonym do systemu nadmuchowego. Wyposażona jest w czopuch rozprowadzający powietrze na boki. Jej niewielka waga (ok. 150-550 kg w zależności od mocy) umożliwia w prosty i szybki sposób przestawianie jej do pomieszczeń, które akurat potrzebujemy nagrzać. Nie wymaga kotłowni, wystarczy podpiąć ją do odpowiedniej instalacji odprowadzającej spaliny. Jako dodatkowe akcesorium do nagrzewnicy może być dołączona specjalna podstawka na kółkach ułatwiające jej przemieszczanie oraz dowolnej wielkości zasobnik.

ZASTOSOWANIE:

– do wszystkich budynków: mieszkalnych, usługowych, przemysłowych.

 

ZALETY:

– niski koszt instalacji – ogrzewanie i klimatyzacja w 1 instalacji; brak kosztownej instalacji wodnej

najniższe koszty eksploatacji – dzięki zastosowaniu nagrzewnicy na niezwykle oszczędne i ekologiczne paliwo – pellet.

– komfort i zdrowie – ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, filtracja.

– walory estetyczne a także zwiększona funkcjonalność pomieszczeń- brak kaloryferów

– całoroczna funkcjonalnośc systemu

– najniższa bezwładność systemu

– kontrola zapylenia i wilgotności

– atrakcyjna cena

– etapowość projektu

 

ZASADA DZIAŁANIA:

Rozprowadzenie ciepłego (bądź zimnego), oczyszczonego powietrza do pomieszczeń przez system kanałów i kratek nawiewnych

cookie-consent::texts.alert_settings