Zamówienia i pytania o produkty prosimy składać mailowo lub telefonicznie.

Fotowoltaika

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, które stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie.

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które łączy się w odpowiedniej wielkości dla naszego zapotrzebowania moduły fotowoltaiczne. Grupa modułów zasilająca jeden falownik tworzy natomiast panel fotowoltaiczny. W ogniwach zachodzi zjawisko, dzięki któremu energia ze słońca zostaje przekształcona w prąd stały. Ogniwa są układami zbudowanymi z materiału półprzewodnikowego, najczęściej krzemu, który przewodzi ładunek elektryczny.

Co to jest falownik?

Prąd stały powstały w modułach zostaje przekazany do falownika, który przekształca go na prąd zmienny, taki sam jaki jest dostępny w domowych gniazdkach. Ponadto, falownik kontroluje prawidłową pracę naszej instalacji, wyłącza ją w momencie awarii oraz monitoruje wszelkie jej parametry.

Do czego wykorzystujemy licznik dwukierunkowy?

Licznik dwukierunkowy dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu tzn. zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci energetycznej. Zdarza się, iż energii wytworzonej przez naszą instalację jest za dużo. Nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej, a my możemy odebrać 80% wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane z systemem opustów dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na użytek własny. Dla instalacji, których moc nie przekracza 10kWp obowiązuje stosunek 1:0,8 w ramach systemu opustu, co oznacza, że za 1kWh oddaną do sieci właściciel instalacji może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp rozliczamy się w stosunku 1:0,7 - oddana przez nas 1 kWh pozwala nam na odbiór 0,7 kWh. Natomiast w sytuacji, gdy istniejącego zapotrzebowania nie uda nam się całkowicie pokryć wykorzystując wcześniej wytworzoną i odebraną przez nas energię, pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1:1.

Z czego zbudowane są ogniwa fotowoltaiczne?

Ze względu na stopień uporządkowania struktury krystalicznej krzemu wyróżniamy jego trzy odmiany, a zatem też typy ogniw fotowoltaicznych:

- Ogniwa zbudowane z krzemu monokrystalicznego charakteryzują się najwyższą efektywnością/sprawnością przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną.  Sprawność ta plasuje się na poziomie 15-20%. W praktyce oznacza to, że energia promieniowania słonecznego padająca na 1m2 ogniwa zostaje w 15-20% przekształcona na energię elektryczną.

- Ogniwa zbudowane z krzemu polikrystalicznego charakteryzują się sprawnością na poziomie 14-16%.

- Ogniwa zbudowane z krzemu amorficznego charakteryzują się sprawnością na poziomie 9-14%.

Co to jest moduł HALF CUT?

HALF CUT to inaczej moduł z ogniwami ciętymi na pół. W typowym module znajduje się 60 ogniw, w HALF CUT 120.

Dlaczego warto wybierać moduły HALF CUT?

Warto wybierać moduły HALF CUT ponieważ cechują się:

  • większą mocą wyjściową. Zastosowanie ogniw połówkowych pozwala zmniejszyć straty mocy na linii ogniwo PV – moduł PV nawet czterokrotnie.
  • mniejszym współczynnikiem temperaturowym. Dzięki temu, że szynoprzewody i ogniwa w modułach HALF CUT mają mniejsze obciążenia prądowe nie nagrzewają się one tak jak standardowe.
  • lepszą pracą przy częściowym zacienieniu czy zabrudzeniu ogniwa. Ponieważ moduł połówkowy składa się z niezależnych, połączonych równolegle podmodułów, częściowe zacienienie, zabrudzenie czy uszkodzenie mechaniczne  nie blokuje pracy całego ogniwa. Przy standardowej technologii wyłączyłby się on całkowicie, w HALF CUT PERC przestanie pracować tylko jedna połowa.
  • większą wytrzymałością mechaniczną. Zmniejszenie powierzchni ogniwa (mniejsze naprężenia), sprawia, że moduły połówkowe są bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne.

 

Jakie ogniwa wybrać?

Ponieważ dysponujemy ograniczoną powierzchnią warto w instalacjach fotowoltaicznych wybierać ogniwa monokrystaliczne HALF CUT, a zatem te o realnie najwyższej sprawności.