Pellet Comfort 7

Kocioł Pellet Comfort 7 kW

 

 

Kotły o mocach 7-16 kW przystosowane są do pracy w układzie otwartym  oznacza to, że między innymi, instalacja hydrauliczna musi posiadać otwarte naczynie wzbiorcze z rurą przelewową oraz być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi układu otwartego lub przystosowane są do pracy  w układzie zamkniętym z buforem.

KOCIOŁ PELLET COMFORT 7
DANE TECHNICZNE
Metraż  domu wybudowanego zgodnie z  aktualnymi normami energetycznymi ( m2 ) 120
Moc nominalna 7,3 kW
Klasa emisji pyłu wg normy EN 303-5:2012 5
Klasa emisji CO wg normy EN 303-5:2012 5
Klasa emisji OGC wg normy EN 303-5:2012 5
Klasa sprawności 5
Sprawność dla mocy max (%) 88,1
Zasilanie elektryczne (V) 230
Pojemność wodna kotła  (l.) 59
Max. temperatura robocza  (wyjście z kotła) (°C) 80
Max. ciśnienie robocze (bar) 1,5
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej(kg/h) 1,74
Temperatura spalin dla mocy max. (°C) 82
Graniczna temperatura bezpieczeństwa (°C) 80
Ciąg kominowy dla mocy max (Pa) 20
Wymagane zabezpieczenie (A) 5
Częstotliwość (Hz) 50
Systemy bezpieczeństwa 6
Min. ilość powietrza potrzebna do prawidłowego spalania paliwa (m3) 80
WYMIARY KOTŁA
Wysokość (mm) 1095
Szerokość kotła (mm) 390
Szerokość kotła wraz z zasobnikiem (mm) 970
Głębokość z palnikiem (mm) 1400
Waga (kg) 360
Króćce wody wylot/powrót (gwintowane) G1 ½ gwint zewnętrzny
Wyjście rury spalinowej (mm) 159
RODZAJ PALIWA
Pelet klasa A1 wg EN ISO 17225-2:2014 s
ZBIORNIK
Standardowy – przy kotle (kg) 100
Niestandardowy: 270, 380l, 560l. o
Podawanie zewnętrzne o
Podawanie paliwa ze zbiornika do palnika s
PALNIK
Wypychanie automatyczne popiołu s
STEROWNIK 
WEJŚCIA POMIAROWE
Czujnik temperatury kotła s
Czujnik temperatury  powrotu s
Czujnik temperatury CO za zaworem s
Czujnik temperatury zewnętrznej s
Czujnik temperatury podajnika s
Fotodetektor s
Termostat pokojowy s
Termostat pokojowy obiegu CO z zaworem s
WYJŚCIA STERUJĄCE
Wentylator s
Pompa CO s
Pompa CO2 za zaworem s
Pompa CWU lub pompa powrotu s
Zawór mieszający s
Zapalarka s
Podajnik wewnętrzny (STOKER) s
Podajnik zewnętrzny s
Mechanizm czyszczący s
Wentylator s
FUNKCJE
Pamięć 4 rodzajów paliwa- peletu.  1) s
Możliwość palenia drewnem s
Obsługa dwóch obiegów CO s
Sterowanie pogodowe s
Transmisja danych 2) s
Obsługa przez internet 3) s

1) Możliwość ustawienia parametrów spalania dla czterech typów peletu. Zmiany w sposobie pracy wentylatora, podajnika i zapalarki zapamiętywane są dla aktualnie wybranego typu paliwa.

2) Potrzebny jest dodatkowo termostat pokojowy z transmisją danych. Możliwość sterowania i ustawiania wszystkich parametrów kotła na termostacie pokojowym.

3) Potrzebny jest dodatkowo moduł internetowy .

Kocioł Pellet Comfort 7_25 v13

Cena: 0.00 PLN