Leasing

Urządzenia grzewcze Orte Power 45 kW i Orte Power 130 kW zostały wpisane na listę LEME. Wykorzystanie tych urządzeń w swojej inwestycji uprawnia i ułatwia inwestorowi wykorzystanie finansowania ze źródeł NFOŚiGW.

Bank BGŻ BNP Paribas we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oferuje atrakcyjny leasing z Premią Ekologiczną, który umożliwia finansowanie energooszczędnych technologii w wysokości do 1 mln EUR.

Eko Leasing PolSEFF w Banku BGŻ BNP Paribas zapewnia możliwość wdrożenia nowoczesnych, efektywnych energetycznie rozwiązań i technologii za pomocą leasingu oraz otrzymanie  premii ekologicznej obniżającej całkowity koszt finansowania. Przy realizacji inwestycji klienci mogą liczyć na bezpłatne wsparcie inżynieryjne ekspertów PolSEFF oraz proste procedury.

Finansowaniem przy zastosowaniu Eko Leasing PolSEFF mogą być objęte m.in. inwestycje w maszyny i urządzenia pozwalające na osiągnięcie co najmniej 20 proc. poprawy efektywności zużycia energii (np. zakup i wymiana maszyn na bardziej energooszczędne od obecnie stosowanych – w oparciu o przyspieszoną analizę oszczędności energii lub bezpłatny Audyt Energetyczny), a także inwestycje  w urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej, wybrane z Listy Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń – LEME (dostępnej na stronie www.polseff2-leasing.org).

Okres finansowania wynosi od 3 do 7 lat.

Eko Leasing PolSEFF w Banku BGŻ BNP Paribas dostępny jest dla małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej.