Dofinansowanie/Dotacje

Urządzenia grzewcze Orte Power 45 kW i Orte Power 130 kW zostały wpisane na listę LEME. Wykorzystanie tych urządzeń w swojej inwestycji uprawnia i ułatwia inwestorowi wykorzystanie finansowania ze źródeł NFOŚiGW.

Bank BGŻ BNP Paribas we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oferuje atrakcyjny leasing z Premią Ekologiczną, który umożliwia finansowanie energooszczędnych technologii w wysokości do 1 mln EUR.

Eko Leasing PolSEFF w Banku BGŻ BNP Paribas zapewnia możliwość wdrożenia nowoczesnych, efektywnych energetycznie rozwiązań i technologii za pomocą leasingu oraz otrzymanie  premii ekologicznej obniżającej całkowity koszt finansowania. Przy realizacji inwestycji klienci mogą liczyć na bezpłatne wsparcie inżynieryjne ekspertów PolSEFF oraz proste procedury.

Finansowaniem przy zastosowaniu Eko Leasing PolSEFF mogą być objęte m.in. inwestycje w maszyny i urządzenia pozwalające na osiągnięcie co najmniej 20 proc. poprawy efektywności zużycia energii (np. zakup i wymiana maszyn na bardziej energooszczędne od obecnie stosowanych – w oparciu o przyspieszoną analizę oszczędności energii lub bezpłatny Audyt Energetyczny), a także inwestycje  w urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej, wybrane z Listy Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń – LEME (dostępnej na stronie www.polseff2-leasing.org).

Okres finansowania wynosi od 3 do 7 lat.

Eko Leasing PolSEFF w Banku BGŻ BNP Paribas dostępny jest dla małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej.

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (PONE)

Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz poprawę stanu jakości powietrza, dzięki wprowadzeniu działań modernizacyjnych systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, zabudów rozproszonych, budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych.

Modernizacja polega na kompleksowej likwidacji istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. W celu osiągnięcia założeń wprowadza się ekologiczne, energooszczędne urządzenia grzewcze oraz odnawialne źródła energii (układy solarne itp.). Program PONE współfinansowany jest ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dofinansowanie jest skierowane do mieszkańców, którzy modernizują budynki, wymieniają stare kotły na paliwo stałe na nowoczesne i ekologiczne.

Jakie urządzenia wchodzą do dofinansowań ?

Dofinansowania mogą być skierowane na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowe ekologiczne, wśród których występują automatyczne kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe np: pellet. Urządzenia muszą spełniać wymogi klasy 5 lub 4 w zakresie sprawności oraz emisji zanieczyszczeń, np:

  • nagrzewnice powietrza na pellet Orte Power 24-250 kW,
  • kotły Pellet Comfort 120-300 o mocach nominalnych od 7 do 18 kW dedykowanych do domów jednorodzinnych do 300 m2.

Programy Ograniczenia Niskiej Emisji są programami wykonawczymi Programów Ochrony Środowiska, których uchwalenie jest obowiązkiem Gmin i Powiatów. Przedstawiają metodologię finansowania, część merytoryczną oraz ogólne założenia. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji są finansowane w formie dotacji wypłacanej przez Urząd Gminy.

Inwestor, czyli mieszkaniec Gminy zakwalifikowany do udziału w Programie wpłaca tylko część kosztów zadania. Wysokość dofinansowania zależy od warunków narzuconych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak pozyskać dofinansowanie na wymianę starego kotła na nowy ekologiczny?

Ogólne zasady przyznawania dofinansowań są dostępne w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Należy zgłosić się z zapytaniem o program ograniczenia niskiej emisji i jego szczegółowe zasady.

W każdym z 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ( RPO) przewidziano realizację projektów z obszaru wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Ruszyły unijne dotacje  na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Poziom dofinansowania w niektórych regionach sięgnie nawet 85% kwoty inwestycji.

W wyszukiwarce: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

można znaleźć odpowiednie dla siebie dofinansowania z różnych dziedzin/obszarów z uwzględnieniem naszego położenia (podział na województwa).

Obszary:

obszary

Wyszukiwarka uwzględnia takie podmioty jak:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • osoby fizyczne,
  • samorządy organizacje i inne podmioty ze szczegółowym podziałem na:

wykaz

Na przykład:

Jeśli interesują Cię możliwe dofinansowania  dla Wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z dziedziny: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna z województwa śląskiego  należy wybrać w wyszukiwarce Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe i śląskie oraz obszar: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

Jako wynik wyskoczą wszystkie możliwości dofinansowania:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/samorzady-organizacje-i-inne-podmioty/?&title=Wsp%C3%B3lnoty%20i%20sp%C3%B3%C5%82dzielnie%20mieszkaniowe#/3758=773/3758=773#774/wojewodztwo=2823/3756=Wsp%C3%B3lnoty%20i%20sp%C3%B3%C5%82dzielnie%20mieszkaniowe

Jeśli interesują Cię dofinasowania  dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego z dziedziny Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna   należy wybrać w wyszukiwarce Mikro, male i średnie przedsiębiorstwa i mazowieckie  oraz obszar: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

Jako wynik wyskoczą wszystkie możliwości dofinansowania:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/3757=2540/3757=2540#2541/3757=2540#743/3757=2540#2543/3757=2540#2544/3757=2540#2545/wojewodztwo=2818/3756=Mikro,%20ma%C5%82e%20i%20%C5%9Brednie%20przedsi%C4%99biorstwa